Environmentálne záťaže

Fotografia | 18. októbra, 2011

Počas Clean Water tour 2002 zistil Greenpeace výrazné znečisťovanie životného prostredia v Nováckych chemických závodoch a ich okolí. Dnes sú tieto lokality oficiálne zaradené v zozname environmentálnych záťaží.

Kategórie