Výstva Krajina tieňov

Fotografia | 2. marca, 2012

Krajina bez ľudí, ľudia bez krajiny- Krajina tieňov. Na Hviezdoslavovom námesti v Bratislave do 23. marca 2012.

Kategórie