Odber vzoriek

Fotografia | 19. októbra, 2011

Greenpeace zmonitoroval množstvo lokalít. Výhrou prijatia zákona o environemntálnych záťažiach bude, keď životné prostredie okolo nás nebude kontaminované nebezpečnými chemickými látkami a ohrozovať naše zdravie.

Kategórie