Odoberanie vzoriek Bielovce

Fotografia | 18. októbra, 2011

V opustených skladoch sme objavili množstvo nebezpečných chemikálií. Veľa z nich je už niekoľko rokov zakázaných na používanie. V tomto konkrétnom prípade výskum potvrdil, že nebezpečné chemikálie prenikli do pôdy a podzemných vôd.

Kategórie