Environmentálna záťaž Dulov dvor

Fotografia | 18. októbra, 2011

Záťaž nemusí byť iba vo veľkých chemických závodoch. Po celom Slovensku sú stovky drobných, ale nebezpečných zdrojov znečistenia, ktoré zostali napríklad z bývalých JRD či čerpacích staníc. Často sú voľne prístupné a nemonitorované.

Kategórie