Tekovské Lužany

Fotografia | 18. októbra, 2011

Na riešenie environemntálnych záťaží sa čaká už od revolúcie v roku 1989. Čím dlhšie sa tento problém nerieši, tým bude dekontaminácia technicky aj finančne náročnejšia.

Kategórie