Environmentálne záťaže

Fotografia | 18. októbra, 2011

V roku 2002 sa Greenpeace začal venovať toxickému znečisteniu Slovenska. Ako riešenie veľkého znečistenia rôznymi toxickými záťažami sme uviedli nutnosť vytvoriť zákon o environmentálnych záťažiach.

Kategórie