Spaľovne patria k subjektom, ktoré najväčšou mierou prispievajú k emisii dioxínov do ovzdušia.

Fotografia | 1. januára, 1997

Spaľovne patria k subjektom, ktoré najväčšou mierou prispievajú k emisii dioxínov do ovzdušia.