Bratislavský koncert na podporu kampane proti plánovanej kyanidovej ťažbe zlata - Kremnica nad zlato.

Fotografia | 16. mája, 2006

Bratislavský koncert na podporu kampane proti plánovanej kyanidovej ťažbe zlata - Kremnica nad zlato.