Greenpeace prezentácia obnoviteľných zdrojov energie na festivale Pohoda 2010.

Fotografia | 12. júla, 2010

Greenpeace prezentácia obnoviteľných zdrojov energie na festivale Pohoda 2010.