V Bratislave sa rozhoreli sviece na ochranu klímy.

Fotografia | 14. decembra, 2009

V Bratislave sa rozhoreli sviece na ochranu klímy.

Kategórie