Čínske ženy rozoberajú na smetisku elektronického odpadu plošné spoje z počítačov. Po ich roztriedení z nich na otvorenom ohni vytavia kov. Tento proces však uvoľňuje obrovské množstvo jedovatých výparov.

Fotografia | 9. marca, 2005

Čínske ženy rozoberajú na smetisku elektronického odpadu plošné spoje z počítačov. Po ich roztriedení z nich na otvorenom ohni vytavia kov. Tento proces však uvoľňuje obrovské množstvo jedovatých výparov.