54. zasadnutie Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC).

Fotografia | 21. mája, 2002

54. zasadnutie Medzinárodnej veľrybárskej komisie (IWC).