Po akcii Greenpeace štát prebral na seba zodpovednosť a zabezpečil odvoz nebezpečných chemikálií z Bieloviec na likvidáciu.

Fotografia | 12. novembra, 2004

Po akcii Greenpeace štát prebral na seba zodpovednosť a zabezpečil odvoz nebezpečných chemikálií z Bieloviec na likvidáciu.