Pohľad na zničený reaktor č.4 Černobyľskej jadrovej elektrárne. Úniky rádioaktivity sa podarilo zastaviť až na deviaty deň po explózii.

Fotografia | 28. apríla, 1986

Pohľad na zničený reaktor č.4 Černobyľskej jadrovej elektrárne. Úniky rádioaktivity sa podarilo zastaviť až na deviaty deň po explózii.