9 rokov kampane - environmentálne záťaže

Prehľad kampane Greenpeace, ktorá viedla k prijatiu jedného z najdôležitejších zákonov o životnom prostredí.

Schválenie zákonu o environmentálnych záťažiach je prvým krokom k vyčisteniu Slovenska od toxických látok. Odhaduje sa, že problematika environmentálnych záťaží sa na Slovensku týka približne 30 000 lokalít. Vyše 1800 lokalít predstavuje podľa zistení štátnych orgánov závažné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Kategórie

Schválenie zákonu o environmentálnych záťažiach je prvým krokom k vyčisteniu Slovenska od toxických látok. Odhaduje sa, že problematika environmentálnych záťaží sa na Slovensku týka približne 30 000 lokalít. Vyše 1800 lokalít predstavuje podľa zistení štátnych orgánov závažné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.