Najnovšie

 

Greenpeace Infolisty 2/2004

Publikácia | 1. mája, 2004 o 0:00

Časopis organizácie Greenpeace na Slovensku

GM potraviny - je bezpečné ich jesť?

Publikácia | 13. apríla, 2004 o 0:00

Väčšina geneticky modifikovaných (GM) plodín je spracovaná na potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá – ale je bezpečné ich jesť? Postup genetických modifikácií je nepresný a náhodný, čo môže mať nepredvídateľné a nezámerné dopady. Vložené gény...

GM potraviny – je bezpecné ich jest?

Publikácia | 2. apríla, 2004 o 0:00

Väcšina geneticky modifikovaných (GM) plodín je spracovaná na potraviny alebo ako krmivo pre zvieratá – ale je bezpečné ich jesť?

Hromady nebezpečného počítačového odpadu

Obrázok | 1. apríla, 2004 o 1:00

Hromady nebezpečného počítačového odpadu sa tiahnu do diaľky. Dosky sa tu tavia ručne, aby sa z nich vyťažil kov. Proces tavenia však uvoľňuje vysoko jedovaté plyny a znečisťuje okolie.

Čínske ženy z plošných spojov získavajú kov

Obrázok | 1. apríla, 2004 o 1:00

Čínske ženy z plošných spojov získavajú kov ich tavením v otvorenej peci. Ventilátorom sa márne snažia rozptýliť vysoko toxické výpary, ktoré týmto procesom vznikajú.

Číňania tavia jednotlivé časti počítačov

Obrázok | 1. apríla, 2004 o 1:00

Číňania tavia jednotlivé časti počítačov na otvorenom priestranstve, aby z nich vyťažili kov. Horenie elektronického odpadu na otvorenom vzduchu uvoľňuje obrovské množstvo toxických výparov.

Hromady káblov a počítačového odpadu čakajúceho

Obrázok | 1. apríla, 2004 o 1:00

Hromady káblov a počítačového odpadu čakajúceho na zlikvidovanie.

Nákladná rikša preplnené nebezpečným počítačovým

Obrázok | 1. apríla, 2004 o 1:00

Nákladná rikša preplnené nebezpečným počítačovým odpadom na svojej ceste do šrotoviska.

Princíp predbežnej opatrnosti a GMO

Publikácia | 1. apríla, 2004 o 0:00

Princíp predbežnej opatrnosti a GMO: vedecký prístup k posudzovaniu rizika.

Pesticídy v potravinách

Publikácia | 1. marca, 2004 o 0:00

Pesticídy v potravinách - hrozba v malých dávkach

1311 - 1320 z 1436 výsledkov.