Mesiac v obrázkoch - Október 2009

Mesiac vo fotografii Greenpeace z celého sveta.