Sme na jednej lodi, chráňte klímu!

Aktivisti Greenpeace apelovali na ministrov životného prostredia krajín V4, ktorí rokovali na lodi plaviacej sa po Dunaji.Aktivisti na člnoch s transparentmi žiadali ministrov, aby využili šancu pre rozvoj svojich krajín a podporili tridsaťpercentný redukčný cieľ emisií. Podľa Greenpeace existuje stále viac argumentov, ktoré podporujú tvrdenie, že snaha o zníženie emisií skleníkových plynov by nemala byť pre V4 región strašiakom ale príležitosťou na jeho rozvoj.