Sviece za klímu

V Bratislave sa rozhoreli sviece na ochranu klímy v rámci druhého celosvetového akčného klimatického dňa.