Toxická havária v Maďarsku

11. októbra 2010 sa pretrhla hrádza na odkalisku pri maďarskej obci Ajka. Do životného prostredia uniklo veľké množstvo červeného kalu, ktorý vzniká pri výrobe hliníka. Testovanie organizácie Greenpeace ukázalo zvýšené množstvá ťažkých kovov v červenom kale.