Spoznaj tím Greenpeace

Stránka - 15. mája, 2009

V kancelárii Greenpeace na Slovensku je momentálne zamestnaných 9 ľudí. Naviac u nás pracuje niekoľko stážistov a dobrovoľníkov, ktorých počet sa však často mení. Ak máte záujem pomôcť a pridať sa k nám, navštívte stránku venovanú dobrovoľníkom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategórie