Juraj Rizman

Stránka - 1. septembra, 2008

Juraj Rizman, riaditeľ Greenpeace Slovensko.

Juraj Rizman

riaditeľ Greenpeace Slovensko

Bratislava, 1976

Juraj začal Greenpeace pomáhať ako dobrovoľník v roku 1993. Po skončení gymnázia pracoval vo viacerých mimovládnych organizáciách a slovenských médiách. Má ukončené dve nadstavbové štúdiá zamerané na životné prostredie a environmentálnu politiku.

Od roku 2002 pracoval Juraj v Greenpeace ako hovorca a fotograf.  Od septembra 2008 je riaditeľom našej slovenskej kancelárie.

Ako fotograf sa Juraj tématicky venuje problematike životného prostredia. Doposiaľ boli jeho práce publikované na Slovensku, v Belgicku, Českej republike, Francúzsku, Luxemburgsku, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku a Švajčiarsku. Usporiadal viacero spoločných i samostatných výstav a jeho fotografie boli použité v 11-tich knihách.