Marta Kabinová

Stránka - 11. februára, 2011

Mgr. Marta Kabinová, fundraiserka Greenpeace Slovensko

Marta Kabinová (Mgr.)

fundraiserka a office manažérka

Bratislava, 1987

Marta začala pomáhať Greenpeace ako dobrovoľníčka v januári 2006. Popri štúdiu na univerzite sa aktívne zapájala do aktivít Greenpeace, tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Takmer tri roky viedla skupinu našich dobrovoľníkov v Bratislave a rok pomáhala ako asistentka v rámci toxickej kampane.

V roku 2010 Marta ukončila štúdium Manažmentu ľudských zdrojov na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Od septembra 2010 pracuje pre Greenpeace Slovensko ako Office manažérka a koordinátorka fundraisingu (získavanie finančných zdrojov).