Naše zásady

Stránka - 1. augusta, 2011
Greeenpeace je nezávislá medzinárodná organizácia, ktorá používa nenásilnú formu protestu, aby upozornila na problémy životného prostredia. Hlavné princípy Greenpeace, ktoré sa odzrkadľujú vo všetkých našich kampaniach, sú:

  • Prinášame svedectvo o ničení životného prostredia v mierovým a nenásilným spôsobom;
  • Používame nenásilnú konfrontáciu na zvýšenie množstva a kvality verejnej diskusie;
  • Pri poukazovaní na hrozby pre životné prostredie a hľadaní riešení nemáme žiadnych stálych partnerov ani protivníkov;
  • Zabezpečujeme si finančnú nezávislosť od politických alebo komerčných záujmov;
  • Hľadáme riešenia na propagovanie otvorenej diskusie o voľbách spoločnosti o životnom prostredí.

Vytváranie našich kampaňových stratégií prebieha v súlade s našou hlbokou vierou v demokratické princípy a s cieľom hľadať riešenia, ktoré prispejú ku globálnej spoločenskej rovnosti.

Kategórie