Ochrana osobných údajov

Stránka - 20. septembra, 2006
Rozumieme aká dôležitá je ochrana súkromia. Preto sa stále snažíme o čo najväčšiu ochranu Tvojich údajov.

Tieto zásady savzťahujú na všetky stránky umiestnené pod http://greenpeace.org. Nevzťahujú sa na stránky umiestnené na iných serveroch, na ktoré sa môže odkazovať.

Na našich stránkach nezbierame žiadne osobné údaje pokiaľ na to dobrovoľne nedáš svoj vyslovený súhlas prostredníctvom týchto stránok, e-mailu, telefónu, poštou alebo prihlásením sa ako podporovateľ, aktivista. Aj keď nám tieto údaje poskytneš, zaručujeme ich utajenie. S takouto podmienkou viažeme aj s nami spolupracujúce tretie strany.

Nepredávame, nepožičiavame a ani neposkytujeme adresné zoznamy mimo Greenpeace.

Greenpeace nezdieľa alebo inak neposkytuje údaje tretím stranám. Avšak môžeme zdieľať obsah s ostatnými národnými kanceláriami Greenpeace za účelom aktívne a efektívne informovať verejnosť, vyhrať kamapne, získať peňažné prostriedky (iba v súlade s našimi zásadami) na financovanie naších aktivít.

Neposkytujeme zoznamy adries externým agentúram pokiaľ sa zmluvne nezaviažu dodržiavať tieto zásady.

Nebudeme ti posielať nevyžiadané zásielky ako výsledok tvojho zapojenia sa do on-line akcie.

Keď sa prihlásiš ako online aktivist/ka, môže ti byť v budúcnosti poskytnutá možnosť zapojiť sa do ďalších on-line akcií, dostávať správy o výsledkoch akcií, dostávať informčný spravodaj alebo ďalšie informácie, podporovať Greenpeace. Samozrejme ti vždy bude poskytnutá možnosť odoprieť niektorú alebo všetky z týchto možností, a hocikedy sa odhlásiť.

Ked podporíš Greenpeace môže ti byť poskytnutá možnosť zapojiť sa do on-line akcie alebo dostávať informčný spravodaj alebo ďalšie informácie. Znova ti vždy bude poskytnutá možnosť odoprieť niektorú alebo všetky z týchto možností.

Uchovávame si niektoré záznamy osôb, ktoré nás kontaktovali kvôli ďalším informáciám v prípade, že ich budeme potrebovať neskôr kontaktovať znova. Avšak neposkytujeme tieto informácie nikomu inému pokiaľ na to nedostaneme od inkriminovanej osoby povolenie a nepoužívame tieto informácie na žiadne ďadlšie účely.

Naša stránka je umiestnená na viacerých serveroch. Informácie zozbierané pre fundraisingové účely sú zhromaždené a sprevádzkované na našom vlastnom zabezpečenom hardvéri.

Cookie je malý zdroj dát, ktorý môže poslať naša stránka tvojmi prehliadaču, ktorý potom môže byť uložený na tvojom pevnom disku. Naša stránka používa cookies na úpravu a personalizáciu niektorých možností. Tento malý zhluk informácií neobsahuje žiadne osobné údaje uložené na vašom počítači. Môžeš si nastaviť prehliadač tak, aby ťa upozorňoval pri preberaní cookies alebo ich vôbec nepoužíval. Nepoužívame cookies na zisťovanie výberu prezeraného obsahu.

Naša podporovateľská stránka obsahuje Secure Sockets Layer (SSL): bezpečnostný protokol ktorý umožňuje súkromnú komunikáciu cez internet. Protokol umožňuje klient/server aplikácii komunikovať tak, aby sa predišlo odchytávaniu informácií. Kóduje všetky osobné údaje, vrátane čísla kreditnej kraty, čísla účtu, mena a adresy. Takže nemôže byť správne prečítaná treťou stranou cestou po sieti. Pokiaľ si na zabezpečenej stránke vidíš v prehliadači ikonu zavretého zámku signalizujúcu bezpečnú komunikáciu.

Pokiaľ používame kódovanie SSL na zabezpečenie citlivých informácií on-line, tiež robíme všetko preto aby sme obdobne zabezpečovali údaje, ktoré sú uložené offline.

Pokiaľ máš akékoľvek otázky o informáciách, ktoré uchovávame o tvojej osobe, prosím kontaktuj nás e-mailom na adrese .

Prihlásením sa ako online aktivista alebo podporovateľ, súhlasíš so zásadami zabezpečenia a umožňuješ Greenpeace zbierať, ukladať a spracovávať tvoje údaje spôsobom spomenutým vyššie a na účely, na ktoré si ich poskytla.

Pokiaľ máš akékoľvek otázky ohľadne týchto zásad adresuj ich prosím sem:

GREENPEACE

Vančurova 7

P.O. Box 58

814 99 Bratislava 1

Tel./fax: +421-2-5477 1202, 5477 1151

Email: