Venujte 2 % na podporu aktivít Greenpeace!

Klimatická zmena je realitou už aj na Slovensku. Každý z nás môže pomôcť zmierniť následky prebiehajúcej klimatickej zmeny. Záleží len na nás, či nájdeme odvahu nahradiť spaľovanie fosílnych palív čistými zdrojmi energie, zvyšovať energetickú účinnosť a zatepľovať domy, zastaviť klčovanie lesov a pralesov, či prinútiť priemysel používať čistejšie technológie. Technicky vyskúšané a ekonomicky výhodné riešenia už existujú. Jediné, čo chýba, je ochota priemyslu a politikov ohroziť záujmy tých, ktorí na súčasnom stave zarábajú.

Aj Vy môžete podporiť budúcnosť, v ktorej bude možné zdravo žiť.

 

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu:

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.

Postup ako poukázať 2 % sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci), v oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov:

Dve percentá z daní, zamestnanci Dve percentá z daní, živnostníci

Greenpeace je dnes jednou z najväčších a najsilnejších environmentálnych organizácií Slovenska. Aj napriek tomu však naša práca mnohokrát vyzerá ako boj Dávida s Goliášom. Zmeniť plány veľkých spoločností, ktoré majú peniaze, moc a vplyv, vyzerá na prvý pohľad nereálne. Mnohé víťazstvá v prospech ochrany životného prostredia na Slovensku však svedčia o opaku. V čom je teda práca Greenpeace odlišná? Viac v Greenpeace Infolistoch ...

Kategórie