Podpora ťažby uránu ministerstvom je nemiestna!

Tlačová správa - 10. januára, 2013
Ministerstvo hospodárstva SR a spoločnosť European Uranium Resources podpísali 20. decembra 2012 memorandum o porozumení, ktoré dáva základ pre spoluprácu oboch subjektov pri rozvíjaní uránového banského projektu na Jahodnej pri Košiciach. Organizácia Greenpeace je po preštudovaní memoranda presvedčená, že MH SR robí úplne zbytočne nadprácu pre zahraničného investora a pomáha banskej spoločnosti vo vytváraní PR pre tento mimoriadne kontroverzný projekt.

„Sme presvedčení, že kým neexistuje štúdia uskutočniteľnosti a nezávislé posúdenie vplyvu na životné prostredie v rámci procesu EIA, štátne inštitúcie by projektu nemali vyjadrovať svoju podporu a porozumenie. Ešte nie je jasné, či sa ťažba uránu pri Košiciach vôbec dá a bude realizovať, vzhľadom na doterajší výrazný odpor dotknutých samospráv a miestnych obyvateľov a rezort hospodárstva už uznal jeho údajný význam pre znižovanie energetickej závislosti SR. Tento krok MH SR považujeme za predčasný a najmä nemiestny,“ povedal riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Urán je strategická nerastná surovina, využívaná najmä v energetike. Mať urán však podľa Greenpeace automaticky neznamená mať palivo pre jadrové elektrárne. Slovenská republika totiž  nedisponuje kapacitou na konverziu (chemickú transformáciu) a obohacovanie uránu či technológiami na výrobu jadrového paliva. Slovensko je 100 % závislé od dovozu jadrového paliva z Ruska, vzhľadom na dlhodobé kontrakty a špecifický typ paliva pre sovietske reaktory typu VVER využívané v našich atómových elektrárňach. Domáce zásoby uránu preto, podľa environmentalistov, momentálne nehrajú v otázke energetickej bezpečnosti SR takmer žiadnu úlohu. Slovenský urán predstavuje zaujímavú komoditu len pre ťažobné spoločnosti vzhľadom na jeho možné uplatnenie sa na globálnom trhu.

„Sme presvedčení, že riziká ťažby uránovej rudy, ktoré by museli znášať občania Slovenska, naše regióny, životné prostredie a veľmi pravdepodobne aj verejné financie, výrazne prevyšujú prínosy prípadnej ťažby uránu pre štát. A už vôbec by sme nemali riskovať zdravie ľudí, kvalitné zdroje pitnej vody, poľnohospodársku pôdu či bohatstvo slovenskej prírody pre zisk zahraničných investorov,“ dodal Rizman.

Greenpeace v tejto súvislosti upozorňuje, že aj napriek silnému tlaku baníckych organizácií, ako aj nebývalému porozumeniu, ktoré zahraničný investor našiel na rezorte hospodárstva,  stále platí legislatíva, ktorá dáva dotknutým samosprávam právo zastaviť projekty ťažby rádioaktívnych nerastov kontroverzné z pohľadu ochrany zdravia a životného prostredia.

„Pevne verím, že vláda bude mať viac porozumenia pre ochranu zdravia občanov, zdrojov pitnej vody a životného prostredia, ako MH SR a bude rešpektovať momentálne platný demokratický mechanizmus, ktorý uznáva právo komunít povedať v procese povoľovania projektu konečné áno alebo nie,“ uzavrel Rizman.

Kategórie