Greenpeace hodnotí správu IPCC: Čakajú nás ťažké rozhodnutia. Je však stále dôvod veriť a konať pre záchranu klímy

Tlačová správa - 9. októbra, 2018
Medzivládny panel o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) odhalil, aká obrovská a naliehavá úloha nás čaká, ak chceme obmedziť globálne otepľovanie na znesiteľnú mieru. IPCC však ponúkol aj jasnú predlohu, podľa ktorej je toto možné dosiahnuť.

Najnovšia správa IPCC, ktorá hodnotí možnosť obmedziť globálne oteplenie pod 1,5 stupňa Celsia ukazuje, že celosvetové emisie oxidu uhličitého sa musia znížiť na polovicu do roku 2030 a do roku 2050 musia byť úhrnne na nule. Ak globálne otepľovanie bude pokračovať súčasným tempom, priemerné oteplenie prekročí hranicu 1,5 stupňa Celsia už medzi rokmi 2030 a 2052. Na znižovanie emisií skleníkových plynov je teda najvyšší čas.

Ak chceme, aby sa otepľovanie planéty udržalo pod hranicou 1.5 stupňa, musia krajiny zredukovať svoju spotrebu uhlia o dve tretiny do roku 2030. Navyše, podiel uhlia na výrobe elektriny by mal byť do roku 2050 takmer nulový. Obnoviteľné zdroje by mali v roku 2050 dodávať 70 až 85 percent elektriny. Súčasné trendy však poukazujú na ešte vyšší potenciál tohto odvetia. Správa IPCC zistila, že zásadný rozvoj solárnych a veterných technológií, ako aj  systémov ukladania elektriny, by mohol byť dobrým znamením, že prechod k udržateľnému systému sa už začal.

Budeme musieť urýchlene znížiť aj spotrebu ropy a zemného plynu. Správa IPCC modeluje scenár znižovania emisií, ktorý nie je založený na koncových technológiách odstraňujúcich CO2. Tento scenár predpokladá, že spotreba ropy do roku 2030 klesne o 37 percent v porovnaní s úrovňou spotreby v roku 2010.

Ochrana a obnova lesov predstavuje potenciál znížiť emisie CO2 až o tretinu do roku 2030, a to v prípade menej udržateľného scenára globálneho oteplenia o 2 stupne. To znamená, že prirodzené riešenia pre klímu sú minimálne rovnako dôležité aj pre cieľ 1.5 stupňa.

“Náš svet je v plameňoch. Ak máme zabrániť ďalším tragickým požiarom, intenzívnym tropickým búrkam a stratám na životoch v ich dôsledku, musíme znížiť svetové emisie skleníkových plynov na polovicu v nasledujúcom desaťročí. Je to pre nás obrovská výzva. Ale je to stále možné. Ak teraz nevykročíme správnou cestou, cena, ktorú zaplatíme, je vecou života a smrti miliónov ľudí na svete, a to predovšetkým tých najviac zraniteľných,” hodnotí Jennifer Morgan, výkonná riaditeľka Greenpeace International.

“Táto správa IPCC je jedinečná a zároveň najdôležitejšia práca z oblasti klimatických vied, ktorú sme doteraz videli. Predstavitelia našich vlád a korporácií sa pred ňou nesmú skrývať. Chceme, aby reagovali a ukázali, že rozumejú týmto vedeckým zisteniam a ich závažnosti. My všetci hráme kľúčovú rolu. Každý človek má povinnosť urobiť všetko vo svojich silách, aby sme spoločne obrátili kurz a dokázali nasledovať plán predstavený správou IPCC.” dopĺňa Jennifer Morgan.

“Dokážeme to včas? To nikto nevie. V klimatickej kríze vstupujeme do neprebádaných oblastí. Na čom teraz skutočne záleží, je aspoň sa pokúsiť o všetko. Takéto snaženie malo byť našou u absolútnou prioritou. Len tak máme šancu zachrániť sa pred katastrofálnymi následkami, o ktorých vďaka vede vieme, že sa nahromadia v momente prekročenia 1.5 stupňa.” Vraví Kaisa Kosonen, seniorná legislatívna poradkyňa Greenpeace Nordic.

“Tí, ktorí nám hovoria, že naše snaženie je nerealistické – tí v skutočnosti hovoria, že sa máme vzdať, zabudnúť na ľudí, ostatné živé druhy, na našu neuveriteľnú, obdivuhodnú planétu. To nemôžeme prijať.  My sa nevzdáme viery v ľudskú vynaliezavosť, odvahu a nádej tvárou v tvár apatii politikov a chamtivosti priemyslu. Nikdy sa nevzdáme viery v nás samotných,” dodáva Kaisa Kosonen.

V čase zverejnenia Správy IPCC, aktivisti i aktivistky Greenpeace Východná Ázia rozvinuli nápis s posolstvom: „Nádej žije – žiadame záchranu klímy!“ A to priamo z budovy, kde sa odohrávala záverečná tlačová konferencia Medzivládneho panelu pre zmenu klímy. Vyzvali tak globálnych lídrov, aby vzali prelomovú správu IPCC vážne a výrazne zlepšili svoje klimatické plány.

Správa IPCC bude v ďalšom kroku prejednaná v rámci tzv. dialógu Talanoa, ktorý predstavitelia krajín povedú na klimatickom paneli OSN (COP24) v decembri tohto roku v poľských Katoviciach. Ten by malviesť vlády  v ich úsilí zintenzívniť obmedzovanie emisií.

Poznámka:
Greenpeace vydal podrobné zhrnutie správy IPCC, ktoré si môžete prečítať tu.

Fotografie a videá z akcie si môžete pozrieť tu.

Kontakty pre médiá:

Tlačové oddelenie Greenpeace International, , telefón: +31 (0) 20 718 2470 (k dispozícii 24 hodín denne)

Greenpeace Slovensko,