Aj ľudia okolo reaktorov si zaslúžia istoty

Tlačová správa - 16. novembra, 2012
Organizácia Greenpeace upozorňuje na nedostatočné nastavenie zodpovednosti za jadrové škody v slovenskej legislatíve. Tá vôbec nerieši, kto by zaplatil prípadné škody za jadrovú haváriu presahujúce sumu povinného poistenia prevádzkovateľa reaktorov, ktorá je v súčasnosti nastavená na 75 miliónov eur. Podľa environmentalistov by však táto suma rozhodne nestačila na pokrytie škôd, ktoré by prípadná jadrová havária občanom spôsobila.

„Nikto si samozrejme neželá, aby sa ťažká jadrová havária, akú sme videli v Černobyle či Fukušime, zopakovala. Nemôžeme však ignorovať toto riziko a hlavne situáciu, v akej by sa následne dotknutí občania ocitli. Prevádzkovateľ reaktorov je však krytý nezmyselným limitom zodpovednosti za škody, ktoré by mohol spôsobiť. Pýtame sa, kto by zaplatil zvyšok škôd alebo či sa vôbec s odškodnením obyvateľov ráta,“ uviedla energetická kampanierka Greenpeace Slovensko, Andrea Zlatňanská.

V prípade vážnej jadrovej nehody spojenej s únikom rádioaktívnych látok sa dá predpokladať vážne ohrozenie ľudského zdravia a majetku. V prípade ich poškodenia radiáciou by mali byť dotknutí obyvatelia odškodnení. Tí, ktorí dočasne alebo navždy stratia svoje domovy, by mali dostať možnosť viesť plnohodnotný život na inom mieste. Týka sa to najmä ľudí, ktorí žijú v oficiálnych oblastiach ohrozenia jadrovým zariadením. Tie sú stanovené do 21 km okolo jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a 20 km okolo elektrárne v Mochovciach. Len v stanovených zónach žije viac ako 400 tisíc obyvateľov.

Environmentalisti tvrdia, že riešenie tohto problému je jednoduché. Vláda by mala iniciovať prijatie nového zákona, ktorý by túto problematiku riešil komplexne a limit zodpovednosti za škody buď úplne zrušil, alebo aspoň výrazne zvýšil. Tento zákon by mal taktiež stanoviť, kto zaplatí zvyšné škody, mimo poistenia prevádzkovateľa a podľa akého kľúča budú v prípade havárie financie na odškodnenie prerozdeľované.

„Veľa obyvateľov sa spolieha na komerčné poistenie nehnuteľnosti, to sa však na poškodenie radiáciou nevzťahuje. Ak by teda dostali len príslušnú rozdelenú čiastku z poistenia Slovenských elektrární a.s., hovoríme prinajlepšom o čiastke niekoľko sto eur. Prísť o všetko a dostať takúto kompenzáciu si veľa z nás nevie ani predstaviť. Štát by mal prestať ochraňovať jadrový priemysel a dať istoty ľuďom,“ uviedla Zlatňanská.

Zodpovedným orgánom za problematiku občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody je Úrad jadrového dozoru. Ten už v minulosti samostatný zákon o jadrových škodách predložil do legislatívneho procesu, avšak bezvýsledne.

„Dúfame, že k našej žiadosti o vyššiu ochranu potenciálne ohrozených občanov sa pridajú aj samotní ľudia žijúci v okolí elektrární a ich zástupcovia, teda starostovia a primátori miest a obcí,“ dodala Zlatňanská.

Kategórie