Aktivisti Greenpeace: Skončite dobu uhoľnú!

Tlačová správa - 28. novembra, 2018
SKONČITE DOBU UHOĽNÚ. Tak znie odkaz aktivistov Greenpeace, ktorý dnes ráno vyliezli na ťažobnú vežu v areáli firmy Hornonitrianske bane Prievidza v Novákoch. Protestujú týmto proti deštruktívnej ťažbe a spaľovaniu uhlia. To minulý týždeň oficiálnym návrhom opäť odobrila vláda SR pod vedením ministerstva hospodárstva v spolupráci s HBP.

Aktivisti Greenpeace dnes ráno chceli vyvesiť 15-metrov dlhý banner na ťažobnej veži firmy HBP v Novákoch. Bohužiaľ, kvôli poveternostným podmienkam a bezpečnosti banner nemohli vyvesiť. Namiesto toho použili menšie bannery s rovnakým odkazom. Šlo o nenásilný protest, ktorý poukazuje na zdroj problému s uhlím na Slovensku. Požadujú koniec doby uhoľnej pre hornú Nitru i celé Slovensko.

Minulý týždeň dala vláda do medzirezortného pripomienkového konania návrh dokumentu, ktorý má riešiť útlm uhlia na hornej Nitre. Ten sa však zaoberá najmä transformáciou súkromnej firmy HBP a navrhuje rýchlejšiu ťažbu uhlia miesto jej ukončenia. Kľúčové problémy regiónu teda vládny plán nerieši, ale odkladá.

Región hornej Nitry pritom už desaťročia trpí nadmernou ekologickou záťažou najmä z uhoľného priemyslu. V polovici októbra aktivisti Greenpeace Slovensko zistili v sedimentoch v okolí banských výpustov odpadových vôd alarmujúce hodnoty arzénu. Arzén je karcinogén, ktorý sa v prostredí nerozkladá, hromadí sa napríklad v sedimentoch aj v živých organizmoch.

„Aj keby sa prestalo ťažiť a spaľovať uhlie hneď zajtra, škody na životnom prostredí zostanú viac než nepríjemným dedičstvom pre budúce generácie. Bolo by nezodpovedné, aby vláda i HBP nekonali v záujme zdravia regiónu. Najmä keď poznáme, akú cenu za to región musí platiť, “ hovorí riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková, ktorá viedla tím pri testovaní sedimentov na hornej Nitre.

Podľa Greenpeace nadišiel čas pre Slovensko skoncovať s dobou uhoľnou. Slovensko má najlepšie podmienky pre celkový útlm uhlia v energetike zo všetkých krajín strednej Európy – uhlie totiž tvorí len 12 percent výroby elektriny a tepla, a väčšinu ho aj tak dovážame zo zahraničia.

„Skončiť dobu uhoľnú znamená nechať uhlie v zemi a prestať ho spaľovať. Nastal čas, aby vláda prestala riešiť rozpočet jednej firmy a miesto toho sa zamerala na skutočný koniec uhlia. Taký, čo šetrí zdravie ľudí aj životné prostredie. Slovensko má na viac,.“ dodáva Júlia Sokolovičová, expertka na energetiku Greenpeace CEE.