Dni dobrovoľníctva 2011 na Greenpeace

Tlačová správa - 19. septembra, 2011
Záujemcovia sa budú môcť zúčastniť dvoch workshopov počas 23. a 24. septembra 2011. Pripravili sme pre vás Umeleckú dieľňu a kreatívne stretnutie o píšucich dobrovoľníkoch.

Umelecká dielňa REcyklácie & REcirkulácie

Piatok 23.9.2011 od 10.00 – 16.00 hod.

Výroba umeleckých predmetov (odznaky,náušnice, náramky, náhrdelníky) z odpadového materiálu. Aktivita je naplánovaná v duchu hesla recyklácie a opätovného použitia už vyrobených predmetov a materiálu a má za cieľ propagovať nekonzumný, šetrný a pritom štýlový spôsob života a prezentovania sa. Vyrobené umelecké predmety budú použité ako ďakovné predmety pre svojich podporovateľov a sympatizantov na rôznych akciách, prípadne budú ponúknuté na podarovanie za symbolický dobrovoľný príspevok.
Súčasťou worshopu bude aj dielňa na prácu s drevom (výroba umeleckých skriniek).

Píšuci dobrovoľníci

Sobota 24.9.2011 od 10.00 – 13.00 hod.

Kreatívne stretnutie o píšucich dobrovoľníkoch. Čoraz viac sa rozvíja blogovanie dobrovoľníkov či prispievanie do sociálnych sietí, ich reportovanie priamo z miesta ich činnosti. Aj takto môžu dobrovoľníci pomôcť organizáciám propagovať ich činnosť. Dobrovoľníci pracujú priamo na mieste, majú najväčší kontakt s problémami, ktoré pomáhajú riešiť. Práve ich pohľad na vec býva najreálnejší a môže pomôcť pochopiť dobrovoľnícku prácu, ale aj inšpirovať ďalších dobrovoľníkov k aktivite. Povieme si, ako jednoducho písať texty, ako efektívne pracovať na sociálnych sieťach a aj si vyskúšame napísať texty na publikovanie. Aktivita má za cieľ rozvíjať ďalšie schopnosti dobrovoľníkov, hlavne ich schopnosť ďalej šíriť myšlienky dobrovoľníctva a prospešnosti ich práce.
----------------------------------------------------------------------------------
Kontaktná osoba:
Katarína Nikodemová
e-mail:
tel.: 02/54 77 12 02
mobil: 0905/706 655

Kategórie