EÚ politika v oblasti klímy dostala ďalšiu ranu

Tlačová správa - 16. apríla, 2013
Európsky parlament dnes v hlasovaní zamietol návrh na skromnú, krátkodobú opravu trhu s uhlíkom EÚ, ktorého cieľom je obmedziť nadmernú ponuku uhlíkových kvót. Podľa Greenepace je po tomto hlasovaní ohrozená stabilita systému obchodovania s emisiami (ETS).

„Dnešné hlasovanie je historický neúspech. Vo svojej súčasnej podobe nezastaví trh s uhlíkom výstavbu ani jedinej uhoľnej elektrárne. Dovtedy, kým zodpovedné orgány EÚ nedokážu zaistiť fungovanie trhu s uhlíkom, členské štáty by mali toto vákuum vyplniť prijatím vnútroštátnych klimatických opatrení, ako sú daň z uhlia a schémy ukončenia prevádzok uhoľných elektrární ," povedal riaditeľ politickej sekcie pre klímu Greenpeace EÚ Joris den Blanken.

Greenpeace upozorňuje, že ak nebude seriózne vyriešený nadbytok emisných kvót, emisné obchodovanie nebude slúžiť svojmu účelu – odrádzať znečisťovateľov a podporovať investície do čistejšej produkcie. Rekordný nízke ceny uhlíka poškodili dôveryhodnosť systému a umožnili návrat viac znečisťujúcich energetických zdrojov, ako je uhlie.

V niekoľkých krajinách EÚ vrátane Nemecka, Poľska a Holandska sú plánované alebo vo výstavbe nové uhoľné elektrárne a existujúce uhoľné elektrárne v celej Európe by mohli bežať dlhšie. To je aj príklad Slovenska, hlavne nekvalitnej uhoľnej elektrárne Nováky. Spaľovanie uhlia má pritom vážne dôsledky na zmenu klímy, miestne znečistenie a ľudské zdravie.

„Slovenský znečisťovatelia, ktorí sú v ETS systéme, dostali len v rokoch 2008 - 2011 nadalokácie vo výške viac ako 40 miliónov ton CO2, ktoré mohli speňažiť za viac ako 600 miliónov eur, alebo si tieto voľné emisie preniesť do rokov 2013 - 2020. Takýto systém nemôže viesť k prechodu na efektívnu nízko-uhlíkovú ekonomiku. Rozhodnutie Európskeho parlamentu môže Slovensko pripraviť o sumu okolo 180 miliónov eur ročne,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Kategórie