Environmentálny zákon desaťročia schválený!

Tlačová správa - 21. októbra, 2011
Schválenie zákona o environmentálnych záťažiach v NR SR je podľa Greenpeace dôležitým víťazstvom pre občanov aj životné prostredie.

Organizácia Greenpeace privítala dnešné rozhodnutie poslancov NR SR, ktorí schválili vládny návrh zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Podľa environmentalistov sa prijatím tejto legislatívnej normy vytvára priestor pre komplexné riešenie jedného z najvážnejších environmentálnych problémov Slovenska.

„ Dnešné rozhodnutie poslancov NR SR je prelomové. Prijatie zákona o environmentálnych záťažiach je jasný signál, že Slovensko vníma, aký vážny problém predstavujú chátrajúce sklady toxických chemikálií, opustené odkaliská, či kontaminované areály bývalých priemyselných podnikov, ktoré nám tu zanechal bývalý režim a obdobie divokej privatizácie. Tento zákon nám všetkým - štátu, samospráve, podnikateľom aj aktívnym občanom umožňuje začať problém environmentálnych záťaží riešiť v praxi,“ povedal riaditeľ organizácie Greenpeace Juraj Rizman.  

Odhaduje sa, že problematika environmentálnych záťaží sa na Slovensku týka približne 30 000 lokalít. Vyše 1800 lokalít predstavuje podľa zistení štátnych orgánov závažné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

„Táto legislatívna norma je ukážkou, že spolupráca expertov, predstaviteľov štátu, podnikateľskej a mimovládnej sféry môže fungovať a prinášať výsledky.  Som veľmi rád, že po dlhých rokoch slov a diskusií, prichádza čas konkrétnych činov,“ vyhlásil Rizman.

Riaditeľ Greenpeace pri tejto príležitosti verejne poďakoval všetkým aktívnym občanom a dobrovoľníkom, ktorí počas deviatich rokov kampane podporili snahu environmentalistov presadiť legislatívne riešenie problému environmentálnych záťaží.  

Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže nepochybne patrí k jedným z najdlhšie pripravovaných právnych predpisov v SR. O potrebe jeho vzniku sa začalo hovoriť tesne po páde bývalého režimu v roku 1989. Organizácia Greenpeace spustila v roku 2002 kampaň, ktorej cieľom bolo presvedčiť zodpovedných k príprave legislatívnej normy, ktorá by problematiku starých environmentálnych záťaží riešila komplexne a systémovo. Práce na konkrétnom znení zákona začali v roku 2003. V období rokov 2003 – 2010 sa uskutočnili desiatky odborných podujatí, rokovaní pracovných skupín a expertných komisií, kde sa problematika dôkladne prediskutovala so všetkými zainteresovanými subjektmi. Do procesu prípravy návrhu zákona o niektorých opatrenia na úseku environmentálnej záťaže sa zapojili nielen predstavitelia štátnych inštitúcií, ale aj experti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných zväzov a združení, ako aj široké spektrum odborníkov z vedeckej sféry a mimovládnych organizácií. Definitívny impulz na dokončenie prípravných práv a zaradenie návrhu zákona do legislatívneho procesu dalo MŽP SR v roku 2010, po havárii odkaliska červeného kalu v maďarskej Ájke.

Kategórie