Európa potrebuje ambicióznejšie klimaticko-energetické ciele

Tlačová správa - 4. marca, 2014
Energetickí ministri budú dnes v Bruseli prvýkrát diskutovať o návrhu Európskej komisie k EÚ klimatickému a energetickému balíku pre rok 2030. Komisia navrhla domáci redukčný cieľ pre emisie skleníkových plynov 40 % a záväzný cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v EÚ na 27 % do roku 2030. Komisia však nenavrhla žiadne národné ciele pre obnoviteľné zdroje a odsúva diskusiu o cieľoch pre energetickú efektívnosť.

 „Uhlíkový cieľ bez záväzného cieľa pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť je ako bicyklovanie bez pedálov – budete sa síce hýbať, ale ďaleko sa neposuniete. Obnoviteľné zdroje energie zabezpečujú v súčasnosti asi polovicu celkového zníženia uhlíkových emisií v Európe. Druhú polovicu môžu zaistiť úspory energie a efektívne využívanie energií. Je dôležité zrýchliť v modernizácii našej energetiky a chrániť záujmy občanov pred záujmami znečisťovateľov,“ uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Ministri diskutovali aj o účinkoch balíku Komisie na energetické náklady, ceny energií a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Predseda vlády SR Robert Fico sa posledné dni vyjadril proti vyšším cieľom pre redukciu emisií aj obnoviteľné zdroje energie[1].

„U.S. Steel spôsobí ročne ekonomické škody našej krajine vo výške 383 až 583 miliónov eur[2]. Dotácie, ktoré odklepla minulý rok Vláda SR tejto fabrike sú takmer 300 miliónov eur[3]. Pritom už v rokoch 2008 - 2012 dostal U.S.Steel  zadarmo nad-alokácie CO2 vo výške takmer 10 miliónov ton, ktoré mohol speňažiť za sumu okolo 150 miliónov eur. Takže nemusel znižovať žiadne emisie a dostal za to „odmenu“ v podobe nových dotácií a podpory Vlády SR. Nie je pravda, že podpora znižovania emisií je stratová záležitosť. Rovnaká suma, aká bude smerovať do tejto fabriky, by mohla vytvoriť viac ako 6 000 pracovných miest v oblasti obnoviteľných zdrojov alebo 7 000 v oblasti úspor energie. Nové existujúce šance na rozvoj Slovenska však naša vláda bohužiaľ vytrvalo ignoruje,“ dodal Pavol Široký.

Nová správa Greenpeace ukazuje, ako sa najväčšie energetické spoločnosti v Európe dostali do problémov, pretože neboli ochotné zmeniť svoje obchodné modely smerom k ďalekosiahlym štrukturálnym zmenám v oblasti trhu s energiou v Európe[4].

Vedúci predstavitelia EÚ budú diskutovať o klimaticko-energetickom balíku Európskej komisie na summite v dňoch 20. a 21. marca. Greenpeace vyzýva vlády členských štátov EÚ aby schválili sadu troch záväzných cieľov pre klimatické a energetické ciele 2030 pred klimatickým summitom, ktorý bude hostiť generálny tajomník OSN Ban Ki-moon v septembri 2014. Greenpeace podporuje tri záväzné ciele na zníženie emisií oxidu uhličitého najmenej o 55 %, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 45 % a zvýšiť účinnosť o 40 %.

Kategórie