Európsky parlament podporil dočasnú opravu emisného obchodovania

Tlačová správa - 4. júla, 2013
Greenpeace víta včerajšie hlasovanie v Európskom parlamente, ktoré podporilo dočasnú opravu nefungujúceho európskeho trhu s uhlíkom (ETS). Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu dnes schválilo dočasné stiahnutie 900 miliónov emisných povoleniek zo systému aukcií. Greenpeace však varuje, že zámer bude mať iba dočasný účinok. Bez ďalších štrukturálnych zmien, ako je napríklad definitívne odstránenie emisných kvót zo systému, nie je možné dôveryhodnosť a účinnosť trhu s uhlíkom obnoviť.

"Parlament nečakane odmietol ďalšie oslabenie nízko uhlíkového plánu EÚ, stále však nie je príliš čo oslavovať. Tento plán neobnoví dôveryhodnosť trhu s uhlíkom natrvalo, pretože ako náhle sa budú môcť pozastavené emisné kvóty vrátiť do systému obchodovania s emisiami, trh s uhlíkom sa dostane naspäť do bodu nula", uviedol koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Greenpeace vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh na odstránenie 2,2 mld. kvót zo systému obchodovania s emisiami ešte pred rokom 2020.

 „Najväčší emitenti skleníkových plynov na Slovensku, ako U.S. Steel, uhoľná elektráreň Nováky alebo Vojany, dostali len v rokoch 2008 - 2011 nadalokácie vo výške viac ako 40 miliónov ton CO2. Tie mohli speňažiť za viac ako 600 miliónov eur, alebo si tieto voľné emisie preniesť do rokov 2013 - 2020. Tento „prebytok“ emisných povoleniek na trhu výrazne znižuje cenu tony CO2, ktorá dosiahla rekordne nízke hodnoty. Pokračovanie takého systému nemôže viesť k prechodu na efektívnu nízko-uhlíkovú ekonomiku“, dodal Pavol Široký.

Ak chce Európskaúnia naozaj presadiť nízkouhlíkovú ekonomiku, musí okrem opravy emisného trhu predložiť konkrétny klimaticko-energetický plán na obdobie po roku 2020. Ten by mal zahŕňať domáci cieľ EÚ pre zníženie emisií CO2 do roku 2030 vo výške najmenej – 55 % v porovnaní s úrovňou v roku 1990, ciele pre obnoviteľné zdroje energie a energetickú účinnosť. Greenpeace navrhuje, že pokým sa EÚ nepodarí zaviesť účinný systém obchodovania s emisiami, národné vlády musia vyplniť medzeru vnútroštátnym systémom zdanenia uhlia a emisií oxidu uhličitého.

 

 

 

Kategórie