Fukušima vyžaduje komplexný monitoring radiácie

Radiačný výskum Greenpeace odhaľuje značné znečistenie pozdĺž pobrežia Fukušimy

Tlačová správa - 26. mája, 2011
Greenpeace dnes kritizoval pokračujúcu neadekvátnu reakciu japonských úradov na jadrovú katastrofu vo Fukušime-Dajiči, keď predložil nové údaje z monitorovania radiačnej situácie v okolí havarovanej jadrovej elektrárne. Výsledky testov morských rias vykazujú úrovne kontaminácie 50-krát vyššie ako oficiálne limity, čo vyvoláva vážne obavy, že kontaminovaná voda bude aj naďalej ohrozovať zdravie občanov a životné prostredie. Japonské úrady však naďalej tvrdia, že radiácia sa rozriedi a rozptýli, pričom vykonávajú len minimálne monitorovanie úrovne radiácie v morskom ekosystéme.

"Naše dáta ukazujú, že významné množstvo znečistenia sa šíri na veľké vzdialenosti od havarovanej elektrárne a hlavne, že rádioaktívne nebezpečenstvo sa neznižuje prostredníctvom riedenia a rozptýlenia rádioaktívnych materiálov, ako tvrdia úrady. Namiesto toho sa rádioaktivita hromadí v morskom živote. Koncentrácia rádioaktívneho jódu v morských riasach je obzvlášť znepokojujúca a to nielen pretože ukazuje, ako ďaleko je kontaminácia šírená od pobrežia, ale tiež vďaka významu rôznych druhov morských rias v japonskej strave", hovorí radiačný expert Greenpeace, Jan Vande Putte.

Začiatkom tohto mesiaca odobrali radiační experti Greenpeace vzorky morskej fauny a flóry, vrátane rýb, kôrovcov a morských rias na pobreží havarovanej elektrárne Fukušima, ako aj mimo 20 km zóny teritoriálnych vôd Japonska pomocou vlajkovej lode medzinárodnej organizácie - Rainbow Warrior. Po podrobnom rozbore akreditovanými laboratóriami vo Francúzsku a Belgicku sa zistilo, že vzorky obsahujú vysoké úrovne rádioaktívnej kontaminácie jódu spolu s významným množstvom rádioaktívneho cézia.

Podľa organizácie sa japonská vláda mýli, keď predpokladá, že absencia údajov znamená, že žiadny problém neexistuje. Je nutné komplexne a nepretržite monitorovať morské prostredie pozdĺž pobrežia Fukušimy a následne zverejňovať úplné informácie o minulom, či budúcom vypúšťaní kontaminovanej vody.

Väčšina odobratých vzoriek rýb a kôrovcov vykazovala vyššiu úroveň radiácie, ako je limit pre kontamináciu potravín, ktorá je však len jedným z mnohých zdrojov ožiarenia pre ľudí žijúcich v rozľahlej oblasti okolia Fukušimy. Príslušné orgány v apríli zdvihli regulačné limity pre úroveň ožiarenia dvadsaťnásobne - až na 20 miliSievertov za rok pre všetkých, vrátane detí.

"Pokračujúca kontaminácia z Fukušimy môže naviac ohrozovať rybárov, keď budú manipulovať so sieťami, ktoré prídu do kontaktu s kontaminovanými sedimentmi. Taktiež materiály, z ktorých sú laná vyrobené môžu pohlcovať rádioaktívne častice. Rybári a spotrebitelia potrebujú zúfalo vedieť, ako rádioaktivita z havarovanej jadrovej elektrárne ovplyvňuje ich životy, živobytie a ekosystém, na ktorom sú závislí. Potrebujú najmä informácie o tom, ako majú pred ďalšou kontamináciou chrániť seba a svoje rodiny", povedal Waka Hanaoka z Greenpeace Japonsko.

Kategórie