Greenpeace: Nový návrh VHZ neznamená útlm uhlia na Slovensku

Tlačová správa - 12. decembra, 2018
Vláda dnes schválila materiál „Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“. Organizácia Greenpeace tento dokument kritizuje, pretože ani zďaleka neznamená útlm uhlia na Slovensku.

Vláda dnes odobrila kontroverzný dokument s názvom „Problematika transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny“. Materiál bol vytvorený Úradom podpredsedu vlády a Ministerstvom hospodárstva SR v spolupráci s firmou Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., a prešiel medzirezortným pripomienkovaním, ktoré skončilo minulý týždeň.

Organizácia Greenpeace tento vládny materiál kritizovala už pred tromi týždňami pri akcii, keď 12 aktivistov a aktivistiek vyvesilo transparent s nápisom „SKONČITE DOBU UHOĽNÚ” na ťažobnej veži firmy HBP. [1]

 

„Materiál ani zďaleka neznamená koniec ťažby a spaľovania uhlia na Slovensku. Ako dátum zatvorenia väčšiny baní firmy HBP uvádza rok 2027, avšak ponecháva otvorenú baňu Čáry bez obmedzenia. Stále je tiež na stole zámer úplne nového ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky. Tento projekt presadzovaný firmou HBP, a.s. by predĺžil ťažbu na hornej Nitre potenciálne až do roku 2034. Navyše, vládny materiál navrhuje vyťažené uhlie naďalej spaľovať v elektrárni Nováky a okolitých teplárňach. Neobsahuje plán náhrady uhlia do budúcnosti čistými zdrojmi energie a vôbec neberie ohľad na ekologickú záťaž či zdravie ľudí. Tento vládny dokument nie je dôstojným podkladom pre transformáciu hornej Nitry, ale plánom zaistenia odbytu súkromnej ťažobnej firmy,” povedala Júlia Sokolovičová, expertka na energetiku Greenpeace.

 

V prieskume verejnej mienky, ktorú realizovala agentúra Median SK v októbri, sa pritom 80 percent Slovákov a Sloveniek vyjadrilo, že premiér Peter Pellegrini by mal podporiť prechod regiónu horná Nitra na čistú energetiku a čisté pracovné miesta. [2]  

„Toto je absurdný prístup k nekvalitnej nerastnej surovine, ktorá zaisťuje len 1,7 percenta tepla a okolo 5 percent elektriny na Slovensku. Vyzývame vládu, aby začala konať v záujme Slovenska a hornej Nitry, namiesto toho, aby sa stále orientovala na záujmy firmy HBP. Vláda by mala pripraviť taký jasný plán, aby Slovensko mohlo raz a navždy skoncovať s uhoľnou energetikou a nahradiť ten zanedbateľný podiel z uhlia obnoviteľnými alternatívami. Životné prostredie Slovenska aj zdravie regiónu horná Nitra musia byť hlavným princípom tvorby takých plánov,“ uzavrela Sokolovičová.

 

[1] http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/press/tlacove-spravy/Aktivisti-Greenpeace-Skonite-dobu-uhonu/

[2] http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/press/tlacove-spravy/Greenpeace-Vieme-o-si-Slovaci-myslia-o-uhli1/