Greenpeace: Parlament nevyužil príležitosť podporiť zelené pracovné miesta

Tlačová správa - 29. novembra, 2012
Národná rada SR dnes prijala nové znenie zákona o predaji emisných kvót, ktorý umožní využitie emisných poplatkov na krytie deficitu štátneho rozpočtu a podporu znečisťovateľov.

Parlament dnes podporil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorej znenie podľa Greenpeace nedáva jasnú odpoveď na otázku, ako sa využijú výnosy z predaja emisií. Podľa environmentalistov tak po slovenskej vláde ani parlament nevyužil jedinečnú šancu na dostatočnú podporu tvorbe udržateľných zelených pracovných miest, ktoré sú najlepšou odpoveďou na ekonomickú aj sociálnu krízu.

„Zákon i napriek tomu, že obsahuje návrh distribúcie výnosov, umožňuje ministrovi financií a ministrovi životného prostredia dohodnúť sa každý rok v septembri, že väčšina alebo všetky výnosy skončia na krytí deficitu štátneho rozpočtu. Zákon takisto počíta s ďalšou podporou znečisťovateľov, teda firiem, ktoré sami tieto poplatky budú platiť. Dôjde tak k predlžovaniu agónie fosílneho priemyslu, ktorý nie je schopný nájsť investície na nízko uhlíkové technológie," uviedol Pavol Široký, koordinátor klimatickej kampane Greenpeace.

Priemysel získal len v rokoch 2008 – 2011 voľné emisie vo výške viac ako 39 miliónov ton, za ktoré mohol teoreticky získať viac ako pol miliardy eur. Ak ich neinvestoval do technológií, ktoré spĺňajú emisné limity EÚ, tak je to podľa Greenpeace problém samotného fosílneho priemyslu a nie občanov tejto krajiny ani vlády.

„Nevidíme jediný logický dôvod na to, aby dostávali ďalšiu podporu zo štátneho rozpočtu aj z toho dôvodu, že si za všetky svoje emisie nebudú platiť. Väčšinu dostanú zadarmo a zvyšné si môžu vykryť prenesením nadalokácií z predchádzajúceho obdobia. Vláda SR a v tomto prípade už aj parlament sa obracajú chrbtom k občanom Slovenska a nevyužívajú jedinečnú šancu zamestnať viac ako 10 000 ľudí a ušetriť ročne stovky eur za energie viac ako 200 000 domácnostiam," povedal Pavol Široký.

Greenpeace navrhoval, aby aspoň 50% z výnosov smerovalo do programu Zelená energia1, ktorý by podporil úspory energie a obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach a vo verejných budovách. Okrem spomínaných benefitov v oblasti zamestnanosti a zlepšenia finančnej situácie viac ako pol milióna ľudí, by Slovensko znížilo závislosť na dovoze energetických zdrojov zo zahraničia a emisie CO2 by mohli klesnúť o 3 – 5 % do roku 2020. Návrh Greenpeace podporilo vo verejnej výzve premiérovi viac ako 3 800 ľudí2.

1 http://issuu.com/greenpeacesk/docs/zelena-energia

2 www.nieuhliu.sk

Kategórie