Greenpeace: Peniaze z emisií patria do životného prostredia

Tlačová správa - 28. septembra, 2012
Organizácia Greenpeace vníma kriticky dnešné stiahnutie zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z rokovania Vlády SR. Environmentalisti sa obávajú, že zámerom vlády je, aby financie skončili v štátnom rozpočte. Zdroje z predaja emisií sú položkou, ktorá by logicky mala byť určená na oblasť životného prostredia a veľmi konkrétne práve na znižovanie emisií skleníkových plynov a nie na iné účely. Greenpeace zároveň spustil výzvu pre verejnosť na stránke http://-.nieuhliu.sk/RnUGCp, ktorá požaduje, aby boli tieto zdroje smerované na konkrétne zelené projekty.

„Už minulé roky sa stalo, že chcelo zdroje z predaja emisií Ministerstvo financií SR použiť na diery v štátnom rozpočte. Nielenže vláda plánuje časť týchto financií použiť na podporu uhoľného priemyslu, veľká časť financií skončí v úplne iných oblastiach. Ako chceme chrániť životné prostredie, to najvzácnejšie, čo máme, keď rezortu životného prostredia neustále berieme potrebné zdroje?“ povedal klimatický kampanier Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Vláda SR dnes na svojom rokovaní prerušila rokovanie o zákone o obchodovaní s emisnými kvótami. Už samotné znenie predkladaného zákona považuje Greenpeace za nedostatočné, pretože nejasne špecifikuje, kam majú zdroje smerovať. Vláda už tento mesiac prijala uznesenie , ktoré hovorí o podpore uhoľného priemyslu z týchto prostriedkov, čo environmentalisti vnímajú ako absurdné rozhodnutie. Organizácia už v lete navrhla Vláde SR program, ktorý by tieto financie smeroval do domácností a na verejné projekty, ako sú napríklad zatepľovanie škôl, či úradov.

„Zákon bol nastavený spôsobom, že financie z predaja emisií by sa mohli vrátiť naspäť znečisťovateľom, ktorí emisie spôsobujú. Teraz však hrozí, že samotná konečná čiastka určená na redukciu emisií sa ešte zníži, kvôli požiadavkám rezortu financií. Takto získané zdroje sú príležitosťou pre Slovensko investovať tieto peniaze aj pre ľudí. Investovanie do životného prostredia nie je stratová záležitosť. Znižuje náklady na odstraňovanie problémov v budúcnosti, podporuje pracovné miesta, rozvíja regióny a v konečnom dôsledku zvyšuje príjmy štátneho rozpočtu. Je smutné, že naša vláda stále tieto príležitosti nevidí,“ doplnil Pavol Široký.

Greenpeace dnes spustil výzvu pre verejnosť adresovanú predsedovi vlády, pomocou ktorej môžu občania žiadať využitie zdrojov z predaja emisií na reálne zelené projekty a nie do podpory znečisťovateľov či dokonca podpory ťažby a spracovania uhlia.

Podporte výzvu.

Kategórie