Greenpeace: Potrebujeme skutočnú energetickú bezpečnosť

Tlačová správa - 28. mája, 2014
Aktivisti slovenského a českého Greenpeace dnes na plynovom potrubí na rieke Morave upozornili na dlhodobé problémy energetickej závislosti na dovozoch zo zahraničia a vyzvali vlády obidvoch štátov na presadzovanie skutočných riešení. Tými sú podľa environmentalistov energetická efektívnosť a vyšší podiel domácich obnoviteľných zdrojov. Súčasná debata týkajúca sa našej energetickej bezpečnosti sa podľa Greenpeace zasekla iba na diverzifikácii dodávok plynu a vôbec sa nevenuje skutočným riešeniam, ktoré by boli osožné vo viacerých oblastiach.

„Diverzifikácia dodávok plynu alebo reverzných tok zo západu sa zdajú byť logickými krokmi, ale neriešia našu energetickú závislosť ani bezpečnosť. Rovnako ako nedokážu zabrániť tomu, aby bola naša ekonomika v budúcnosti ohrozená podobnými krízami. Paradoxne, v situácii, kedy sa znovu ukazuje naša energetická zraniteľnosť, zároveň slovenská vláda bezdôvodne odmieta podporiť vyššie klimatické a energetické ciele EÚ založené na energetickej efektívnosti a vyššom podiele obnoviteľných zdrojov. Pritom táto cesta nás dokáže efektívne ochrániť pred podobnými situáciami,“ povedal koordinátor energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Ako ďalej dodal od roku 2009, z čias prvej plynovej krízy, sa úroveň dovozu plynu ale aj iných konečných zdrojov energie takmer vôbec nezmenila. Vtedy sme dovážali  98 % plynu z Ruska a tieto isté čísla platia aj v súčasnosti. Spotreba plynu pritom klesá len minimálne.

„Už o pár dní budú vedúci predstavitelia EÚ rozoberať energeticko-klimatický balíček cieľov pre rok 2030. Slovenská vláda doposiaľ striktne odmieta akékoľvek záväzné ciele pre úspory energie a obnoviteľné zdroje. Podporuje iba jeden, a to klimatický cieľ. Ten však podľa analýz samotnej komisie zníži spotrebu zemného plynu EÚ iba o 10 %. Kombinovaný záväzný cieľ pre obnoviteľné zdroje, úspory energie a zníženie emisií však zníži spotrebu plynu do roku 2030 o minimálne 30 %. Takto by politici takpovediac zabili niekoľko múch jednou ranou, podporili by energetickú bezpečnosť, svetovú klímu a aj samotných občanov,“ dodal Pavol Široký.

Mnohé štúdie ukazujú, že by obnoviteľné zdroje mohli pokryť takmer polovicu spotreby energie v EÚ do roku 2030[1]. Napríklad výskum vykonaný Fraunhoferským inštitútom uvádza, že je do roku 2030 možné ušetriť viac ako 40 % konečné spotreby energie, čo je ekvivalent všetkých súčasných dovozov zemného plynu z Ruska.[2]

Greenpeace podporuje tri záväzné ciele: na zníženie domácich emisií oxidu uhličitého najmenej o 55 %, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 45 % a úspory energie na úrovni 40 %, oproti spotrebe v roku 2005.

 

Kategórie