Greenpeace žiada ochranu občanov pred klimatickou zmenou

Tlačová správa - 20. marca, 2014
Greenpeace Slovensko včera v noci v Novákoch upozornil na environmentálne, zdravotné a ekonomické problémy fosílnej energetiky. Environmentalisti premietali na chladiace veže tepelnej elektrárne s desiatymi najvyššími emisiami v Európe výzvu na ochranu klímy a znižovanie emisií CO2. Stalo sa tak v predvečer zasadnutia Európskej rady, ktorá bude vo štvrtok a piatok rozhodovať o návrhu cieľov pre klimatickú a energetickú politiku do roku 2030.

„Premiér Robert Fico sa prednedávnom vyjadril, že Slovensko nepodporí vyššie klimatické ambície EÚ a odmieta záväzné ciele pre obnoviteľné zdroje energie[1]. Pritom už doteraz dostával fosílny a znečisťujúci priemysel na Slovensku rôzne dotácie a výhody. Je na čase, aby najvyšší predstaviteľ slovenskej vlády začal zastávať záujmy celého Slovenska a nie len pár vyvolených firiem,“ povedal koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Ročne zaplatia občania Slovenska v cene elektriny viac ako 90 miliónov eur na podporu spaľovania nekvalitného hnedého uhlia v Novákoch, ktoré spôsobí ročne okolo 300 predčasných úmrtí[2]. Za tie isté peniaze by mohla pritom vláda ročne vytvoriť okolo 2000 pracovných miest v oblasti obnoviteľných zdrojov energie alebo viac ako 2200 miest v oblasti efektívneho využívania energie. Podľa Greenpeace slovenská vláda aj takto tvrdohlavo podporuje vyvolený znečisťujúci priemysel namiesto toho, aby sa starala o budúcnosť a zdravie všetkých obyvateľov.

 „Vláda prezentuje svoje rozhodnutia v prospech ťažby a spracovania uhlia ako sociálnu podporu. V skutočnosti však podporuje horšiu kvalitu života ľudí nielen na Hornej Nitre. Táto krátkozraká podpora pritom nerieši sociálny problém regiónu, ktorý o pár rokov uhlie tak či tak nevyrieši. Tiež spôsobuje nezmyselné míňanie zdrojov, ktoré by mohli byť využité na reálne dlhodobé riešenia vážneho problému, pred ktorým stojíme,“ dodal Pavol Široký.

Greenpeace požaduje schválenie troch záväzných cieľov v oblasti klímy a energetiky pre rok 2030. Tie zahŕňajú aspoň 55 % zníženie emisií domácej produkcie skleníkových plynov (oproti roku 1990), 45 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a úspory energie na úrovni 40 % (oproti spotrebe v roku 2005). Pokiaľ vlády krajín EÚ, vrátane slovenskej, schvália nižšie ciele, tak únia nezabezpečí svoj spravodlivý podiel na riešení problémov klimatickej zmeny.