Greenpeace požaduje okamžité reakcie vlád na zmenu klímy v čase zadržiavania aktivistov v Rusku

Tlačová správa - 27. septembra, 2013
Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) dnes schválil prvú zo série štyroch správ, ktoré budú tvoriť piatu hodnotiacu správu o zmene klímy (AR5) [i]. Varuje pred alarmujúcou eskaláciou dôsledkov zmeny klímy, ale ukazuje tiež, že zabrániť klimatickému chaosu je ešte možné.

"Najsilnejším odkazom z tejto správy je, že máme stále na výber. Buď budeme pokračovať v zhoršovaní zmeny klímy spaľovaním fosílnych palív, alebo sa obrátime k obnoviteľným zdrojom energie," uviedol klimatický kampanier Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Signály o urýchlení zmeny klímy sú skutočne znepokojujúcim čítaním. V poslednom desaťročí (2002 - 2011) sa Grónsky ľadový príkrov topí v priemere šesťkrát rýchlejšie ako v predchádzajúcej dekáde. Antarktické topenie je päťkrát rýchlejšie. Od roku 1993 hladiny morí stúpli dvakrát rýchlejšie ako v minulom storočí a množstvo arktického morského ľadu klesá podstatne rýchlejšie, než sa predpokladalo.

V Arktíde, ale už aj na celom svete, sú dôsledky zmeny klímy zrejmé. Od protestov proti ropovodu v Keystone cez európske protesty proti ťažbe uhlia až po odmietanie ropných plošín v Arktíde, občania bojujú proti chybám 20. storočia a požadujú nový prístup.

„Jedinou logickou reakciou na varovanie tohto rozsahu je okamžite konať. Bohužiaľ tí, ktorí sú aktívni v protestoch proti zmene klímy, sú v Rusku držaní vo väzbe po pokojných protestoch proti ťažbe ropy v Arktíde, zatiaľ čo tí, ktorí najviac zodpovedajú za zmenu klímy - priemysel fosílnych palív - sú chránení vládami po celom svete, " dodal Pavol Široký.

IPCC stanovuje rôzne varianty budúcnosti našich emisií a súvisiacich následkov. Greenpeace upozorňuje, že ak chceme zachovať otepľovanie pod 2 °C, emisie z fosílnych palív musia prestať rásť v roku 2020 a dosiahnuť nulové hodnoty okolo roku 2070.

„Správa ukazuje, že existuje stále spôsob, ako sa dostať z tejto šlamastiky. Môžeme zachovať limity, ktoré si samy vlády stanovili, ale doteraz nedokázali premietnuť do reality,“ ukončil Pavol Široký.

 

[i] IPCC je známe pre komplexné hodnotiace správy, ktoré sú publikované každých šesť rokov, od roku 1990, v prípravnom procese, ktorý trvá viac ako 3 roky. Práca prebieha v troch pracovných skupinách (WG). V roku 2013 - 2014 bude piata hodnotiaca správa schválená v štyroch častiach:

- WG 1 správa: Fyzikálne základy, 23.-26. september 2013, Štokholm, Švédsko
- WG 2 správa: Dopady, adaptácia a zraniteľnosť, 25.-29. marec 2014, Yokohama, Japonsko
- WG 3 správa: Zmiernenie zmeny klímy, 7.-11. apríl 2014, Berlín, Nemecko
- AR5 súhrnná správa (SYR), 27.-31. októbra 2014 Kodaň, Dánsko

Kategórie