Greenpeace žiada premiéra, aby riešil vysokú energetickú závislosť Slovenska

Tlačová správa - 26. mája, 2014
Organizácia Greenpeace Slovensko dnes zaslala predsedovi Vlády SR Robertovi Ficovi otvorený list, v ktorom upozorňuje na nebezpečne vysokú závislosť Slovenska od zahraničných zdrojov a žiada ho, aby začal tento problém riešiť. Odpoveďou na opakujúcu sa hrozbu krízy okolo dodávok zemného plynu by podľa organizácie mala byť snaha celej Európskej únie o zvýšenie energetickej efektivity a podielu obnoviteľných zdrojov a Slovensko by nemalo byť výnimkou.

„Slovensko je na 98 % závislé na dodávkach ruského plynu a nie je to prvýkrát, čo táto skutočnosť predstavuje riziko pre našu krajinu. Celé roky počúvame len o tom, z akých iných zdrojov by sme mali plyn brať, ale nerozmýšľame, že existuje spôsob, ako celkovo túto závislosť postupne znižovať. Tým je znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie podielu domácich čistých zdrojov energie,“ povedal koordinátor energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Greenpeace upriamuje pozornosť aj na nadchádzajúci júnový samit vedúcich predstaviteľov EÚ, kde sa bude rozoberať energeticko-klimatický balíček cieľov na rok 2030. Práve ten je príležitosťou, aby Európa využila šancu a znížila svoju závislosť na zahraničných energetických zdrojoch. Na to je však podľa environmentalistov potrebné prijatie troch záväzných cieľov.

„Prijatie cieľov v oblasti znižovania emisií spoločne s cieľmi v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, zníži spotrebu ruského plynu do roku 2030 takmer o 30 %. Pri prijatí iba emisného cieľa to bude len niečo málo cez 10 %. Potenciál pre využitie čistej energie v Európe je obrovský. Štúdie ukazujú, že obnoviteľné zdroje energie by mohli pokryť takmer polovicu dopytu po energii v Európe do roku 2030. Programy zatepľovania domov môžu znížiť našu spotrebu plynu v priebehu len niekoľkých mesiacov a na Slovensku ušetriť desiatky miliónov eur ročne,“ píše Greenpeace v liste predsedovi vlády.

Greenpeace podporuje tri záväzné ciele na zníženie domácich emisií oxidu uhličitého najmenej o 55 %, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 45 % a úspory energie na úrovni 40 %, oproti spotrebe v roku 2005.

Kategórie