Hrozí nám ďalší Černobyľ?

Pridať komentár
Tlačová správa - 24. apríla, 2015
V nedeľu 26. apríla uplynie 29 rokov od jednej z najhorších jadrových katastrof v histórii – černobyľskej tragédie. Mimovládne organizácie CEE Bankwatch, Človek v ohrození, VIA IURIS, Greenpeace a Priatelia Zeme pri tejto príležitosti vyzývajú k zodpovednosti a ostražitosti. Aj v súčasnosti vlády niektorých európskych krajín a niektoré európske inštitúcie robia kroky, ktoré môžu viesť ku katastrofe podobných rozmerov.

Ukrajina v týchto dňoch rozhoduje o predĺžení životnosti reaktoru “Južná Ukrajina 2”, ktorý prevádzkuje od roku 1983. Podobne ako pri reaktoroch v Rivnom, ktorým obnovila licenciu v roku 2011, povoľovanie prebieha prakticky s vylúčením verejnosti. Projekt môže mať vážne dôsledky pre celý región, napriek tomu bezpečnostné previerky neboli dostatočné. Ukrajina nezapojením okolitých štátov a ich občanov porušuje medzinárodné právo. Preto mimovládne organizácie pri príležitosti černobyľskej havárie spúšťajú webovú stránku s ponukou aktuálnych informácií a možnosti zapojenia - http://bankwatch.org/zombiereaktory/

“Južná Ukrajina“ je len jedným z 15 jadrových reaktorov na území Ukrajiny - postupne chcú životnosť predĺžiť všetkým až o 20 rokov. Prostriedky poskytujú aj verejné finančné inštitúcie Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Euratom (Európske spoločenstvo pre atómovú energiu). Tieto inštitúcie stanovili posudzovanie vplyvov, a to aj cezhraničných, ako podmienku udelenia pôžičky. Ukrajina podmienku neplní, porušuje Dohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Espoo Dohovor) a napriek tomu sa nič nedeje. Chýba aj diskusia o tom, či verejné zdroje naozaj prospievajú rozvoju Ukrajiny. „Ukrajina čelí mnohým výzvam, napríklad v súvislosti so svojím východným susedom. A práve program predlžovania životnosti jej reaktorov krajinu uzamyká v závislosti od Ruska – nakoľko ide o ruské technológie, jadrové palivo sa dováža z Ruska, vyhoreté vyváža späť do Ruska a na údržbe sa podieľajú ruskí inžinieri,“  uviedla Dana Mareková z organizácie CEE Bankwatch .

Parnteri siete Bankwatch na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku a Rakúsku pred mesiacom vyzvali svoje ministerstvá životného prostredia, nech umožnia občanom sa zapojiť do cezhraničného posudzovania ukrajinských reaktorov. „Podľa našich informácií ministerstvá v Maďarsku a Rakúsku už listy ukrajinskej vláde v tejto veci zaslali a slovenské ministerstvo list pripravuje. Oceňujeme tento prvý krok a veríme, že po ňom bude nasledovať štandardný proces posudzovania vplyvov ukrajinských reaktorov so zapojením verejnosti,“ dodala Dana Mareková.

Slovenské organizácie CEE Bankwatch, Človek v ohrození, VIA IURIS, Greenpeace spúšťajú pri príležitosti výročia Černobyľu webovú stránku, prostredníctvom ktorej sa verejnosť dozvie, čo je aktuálne v téme ukrajinských jadrových reaktorov, aj aké kroky možno podniknúť. 

Kategórie
žiadne komentáre Pridať komentár

Pridať komentár 

Ak chcete písať komentáre, musíte byť prihlásený