Krajský súd bude opäť rozhodovať o Mochovciach

Tlačová správa - 23. augusta, 2012
Najvyšší súd SR dal za pravdu Greenpeace a zrušil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave (KS BA) o nesprístupnení bezpečnostnej správy Mochoviec Úradom jadrového dozoru (ÚJD). Najvyšší súd vrátil spor späť na prvostupňový súd s odôvodnením, že sa dostatočne nevysporiadal s námietkami a argumentmi organizácie Greenpeace. Tá podala na súd žalobu po tom, čo v roku 2009 ÚJD nesprístupnil Predbežnú bezpečnostnú správu verejnosti.

Najvyšší súd SR 1. augusta 2012 jednomyseľne rozhodol o zrušení rozsudku KS BA z októbra 2011, proti ktorému sa organizácia Greenpeace v zákonnej lehote odvolala. Najvyšší súd okrem iného konštatoval, že „Na základe vyššie uvedeného dospel najvyšší súd k záveru, že v prejednávanom prípade sa krajský súd dostatočne a vyčerpávajúcim spôsobom nevysporiadal s námietkami, ktoré uplatňuje žalobca vo svojej žalobe, dokonca na ne v odôvodnení napadnutého rozsudku nereagoval, stotožniac sa iba s odôvodnením preskúmavaného rozhodnutia správneho orgánu. Takýmto postupom súdu bola účastníkovi odňatá možnosť konať pred súdom.“ Organizácia Uznesenie dostala tento týždeň.

„Sme radi, že Najvyšší súd sa stotožnil s naším názorom ohľadne rozsudku z Krajského súdu.  Veríme, že sa nám spor nakoniec podarí vyhrať a časti bezpečnostnej správy nám budú sprístupnené. Naďalej trváme na tom, že verejnosť má právo na informácie o životnom prostredí a zdrojoch, ktoré ho ohrozujú. V žiadnom prípade nesúhlasíme s tým, že máme slepo dôverovať niekoľkým úradníkom ÚJD, ktorí majú v rukách bezpečnosť reaktorov a tým aj obyvateľov Slovenska,“ povedala koordinátorka energetickej kampane Greenpeace Andrea Zlatňanská.

Spor medzi ÚJD a Greenpeace vznikol v roku 2009, kedy sa environmentalisti zapojili do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie pre 3. a 4. blok jadrovej elektrárne Mochovce. Počas tohto procesu nebol podľa organizácie verejnosti poskytnutý dostatok informácií o bezpečnosti týchto reaktorov, preto sa obrátila na ÚJD so žiadosťou o sprístupnenie „Predbežnej bezpečnostnej správy JE Mochovce 3. a 4. blok“. ÚJD sa však rozhodol nesprístupniť paušálne celý dokument aj napriek tomu, že podľa environmentalistov mal ukryť len tie časti dokumentu, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť elektrárne.

„Momentálne vedieme s ÚJD dva súdne spory ohľadom konania úradu počas povoľovacích procesov pre jadrovú elektráreň v Mochovciach. Dodnes považujeme celý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie len za frašku, ktorá prebehla s cieľom formálne si splniť povinnosť v čase, kedy už prebiehala samotná dostavba. Čo je úplne nelogický a nesprávny postup, ktorý by nemal mať v demokratickej spoločnosti miesto. Naďalej nás zaráža, že sa takto správa práve úrad, ktorý by mal chrániť občanov a nie jadrový priemysel,“ doplnila Zlatňanská.

Kategórie