MŽP SR útočí na kompetencie samospráv pri prieskume uránu!

Tlačová správa - 1. marca, 2013
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo 15. februára 2013 na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR návrh materiálu s názvom „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov“. Touto legislatívnou zmenou sa mimo iného snaží presadiť stav pred rokom 2010, kedy bol zákon upravený na základe petície proti ťažbe uránu. Podľa Greenpeace sa tak enviro rezort postavil na stranu ťažiarov a zabudol, že jeho prvoradou úlohou je ochrana životného prostredia a občanov SR.

28. februára 2013 V roku 2009 aktivisti odovzdali do NRSR viac ako 100 000 podpisov proti ťažbe uránu.

© Branislav Blaščák/Greenpeace

 

„Je škandalózne, že MŽP SR predložilo v rámci novely geologického zákona, ktorá sa mala vysporiadať s prieskumom území ohrozených zosuvmi pôdy, aj zmeny paragrafov týkajúce sa kontroverzného prieskumu uránu v SR. Geológovia ministerstva sa dodnes očividne nedokázali vyrovnať s úspechom petície proti plánovanej ťažbe uránu, ktorá v roku 2010 vyvrcholila zmenou geologického a banského zákona. Geologická sekcia enviro rezortu sa rozhodla stáť na strane investorov, ktorí chcú skúmať a neskôr ťažiť slovenský urán. My stojíme na strane ľudí, na strane ohrozených komunít, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia,“ konštatoval riaditeľ Greenpeace Slovensko Juraj Rizman.

Organizácia Greenpeace a viaceré košické občianske iniciatívy preto už pripravili hromadnú pripomienku verejnosti, ktorá sa týka zmien v doterajšom režime prieskumných území na rádioaktívne nerasty.

„Veľmi zjednodušene povedané, novela geologického zákona, ktorú predložilo MŽP SR, chce odňať kompetencie dnes garantované zákonom, ktoré dávajú dotknutým obciam a mestám právo zamietnuť návrh na určenie uránového prieskumného územia. Samosprávy a VÚC dnes môžu odmietnuť vyhlásenie prieskumného územia na rádioaktívne nerasty, ak je navrhovaná aktivita v rozpore s cieľmi a prioritami ich programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo záväznej časti schválených územných plánov obcí a samosprávnych krajov. Snaha MŽP SR je jednoznačne krokom nesprávnym smerom,“ konštatoval právnik aktivistov JUDr. Jozech Šuchta.  

Environmentalisti tiež upozornili, že materiál z dielne MŽP SR je zavádzajúci, pretože sa na viacerých miestach odvoláva na dokumenty Európskej komisie, ktoré nie sú právne záväzné pre členské štáty únie. Predkladateľ dokonca, podľa ochranárov, zašiel až tak ďaleko, že vo všeobecnej časti návrhu novely argumentuje informatívnym materiálom Európskej komisie o potrebe odstraňovať administratívne prekážky využitia nerastného bohatstva, pričom materiál sa EK týka tzv. neenergetických surovín a nie uránu, ako sa to snaží MŽP SR naznačiť.

Hromadnú pripomienku environmentálnych organizácií k novele geologického zákona môžu podporiť všetci občania SR do 7. marca 2013 prostredníctvom formulára zverejneného na stránke www.changenet.skTU.

Kategórie