Medzinárodné spoločenstvo potvrdilo zlyhanie Slovenska kvôli Mochovciam

Tlačová správa - 3. júla, 2011
Členské krajiny Aarhuského dohovoru potvrdili, že Slovensko porušilo práva verejnosti v spore kvôli procesu povoľovania dostavby Mochoviec.

V piatok minulý týždeň, v moldavskom Kišineve, rozhodli členské štáty Aarhuského dohovoru o sťažnosti proti Mochovciam. Toto konanie iniciovali Greenpeace, VIA IURIS a ďalšie slovenské a rakúske mimovládne organizácie, keď Úrad jadrového dozoru odmietol ich účasť v povoľovacom procese 3. a 4. jadrového bloku v Mochovciach. Zistenia a odporúčania Aarhuského výboru z januára 2011 teda potvrdilo aj zhromaždenie členských štátov - najvyšší orgán Aarhuského dohovoru: Slovensko porušilo práva verejnosti v rozhodovaní o dostavbe Mochoviec.

“Tento spor sa bohužiaľ dostal až tak ďaleko, že právo slovenskej verejnosti na účasť v rozhodovacích procesoch museli potvrdiť všetky krajiny, ktoré podpísali Aarhuský dohovor. Slovenskú republiku sme opakovane od roku 2009 vyzývali, aby boli spôsobené chyby napravené. Dúfame, že konečne dôjde k zastaveniu dostavby Mochoviec, pokiaľ neprebehne právoplatný proces ich povoľovania”, povedala koordinátora energetickej kampane Greenpeace, Andrea Zlatňanská.

Štvrté zasadnutie zmluvných strán sa konalo od 29. júna do 1. júla v Kišineve, v Moldavsku, kde sa stretli členské krajiny, medzinárodné organizácie, občianske organizácie a ďalšie zainteresované strany. Členské krajiny na stretnutí oficiálne prijímajú rozhodnutia ohľadne zistení a odporúčaní Aarhuského výboru.

Slovensko by malo teraz zmeniť legislatívu, aby sa takéto porušenie medzinárodných záväzkov už neopakovalo. Zároveň musí informovať Aarhuský výbor o vykonaných zmenách v určených termínoch. Podľa Greenpeace by však tiež malo napraviť pochybenia, ktoré vznikli v povoľovacom procese ohľadom 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.

„V prijatých záveroch členské krajiny taktiež s poľutovaním konštatujú, že Slovensko v reakciách na celý proces nepreukázalo pochopenie pre výsledky a odporúčania Výboru.Slovenská republika zareagovala spôsobom, ktorý nemá obdobu v histórii Aarhuského výboru: Namiesto akceptovania jeho zistení a implementovania jeho odporúčaní, Slovensko vyjadrilo silný nesúhlas so zisteniami Výboru. Navyše spochybnilo etablovaný mandát Výboru – teda jeho úlohu preskúmavať spôsob, akým jednotlivé krajiny interpretujú a implementujú Aarhuský dohovor“, povedala advokátka Eva Kováčechová, ktorá VIA IURIS zastupovala na zasadnutí zmluvných strán v Kišineve.

Kategórie