Medzirezortné pripomienkovanie energetickej politiky je nezákonné

Tlačová správa - 26. novembra, 2013
Greenpeace Slovensko a Združenie Slatinka kritizujú proces prípravy a schvaľovania Návrhu energetickej politiky SR z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Mimovládnym organizáciám prekáža nielen samotný obsah návrhu, ale aj spôsob, akým celý proces prebieha. Hlavnou výhradou je, že napriek tomu, že ešte nie je ukončený proces posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (SEA), dnes končí medzirezortné pripomienkovanie, v ktorom však má byť výsledok SEA zohľadnený.

„Ministerstvo hospodárstva pristúpilo k príprave návrhu energetickej politiky nezodpovedne. Nielenže odignorovalo odborníkov aj mimovládne organizácie, ktorí minulý rok pripomienkovali Východiská energetickej politiky, tohto roku v máji zase zahrali frašku s názvom Verejné pripomienkovanie, kde sa znovu nevyhodnotili názory verejnosti. Teraz sledujeme ďalší krok, kedy prebieha medzirezortné pripomienkovanie ešte pred ukončením samotného procesu SEA,“ uviedol koordinátor kampaní Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Samotný Návrh energetickej politiky podľa organizácií podporou starých a vysoko znečisťujúcich technológií nielenže posúva Slovensko o 40 rokov dozadu ale zároveň sú v návrhu nedostatočne spracované niektoré kapitoly a niektoré témy dokonca úplne chýbajú.

„V návrhu politiky úplne chýba podkapitola Vodná politika i napriek tomu, že navrhované opatrenia výrazne ovplyvnia režim viacerých vodných tokov a ich ekosystémy. Ciele politiky v oblasti vodného hospodárstva je potrebné začleniť do ostatných oblastí, okrem iného aj do politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov energie,“ povedala koordinátorka Združenia Slatinka Martina Barancová Paulíková.

Organizácie pripravili hromadnú pripomienku, kde kritizujú podporu znečisťujúcich technológií a na druhej strane slabú podporu zelených riešení. Združenia žiadajú stiahnutie Návrhu energetickej politiky a jej prepracovanie za serióznej účasti nezávislých odborníkov a mimovládnych organizácií a hlavne dodržanie zákonného procesu.

Hromadnú pripomienku je možné podpísať do 26. Novembra na tomto odkaze: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=747768