Mimovládne organizácie žiadajú vládu o podporu úspor, nie uhlia

Tlačová správa - 17. septembra, 2012
Organizácia Greenpeace dnes poslala predsedovi Vlády SR výzvu 26 mimovládnych organizácií, v ktorej ho žiadajú, aby vláda zrušila uznesenie na štátnu podporu ťažby a spracovania uhlia použitím výnosov z aukcií emisných kvót. Organizácie zároveň žiadajú podporu tvorby zelených pracovných miest a to najmä vytvorením Programu na úspory energie a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Podľa mimovládok by takáto podpora mala smerovať najmä do kritických regiónov, ktoré sú napríklad postihnuté ťažbou hnedého uhlia.

„Zásadne nesúhlasíme s tým, aby Slovenská republika využila prostriedky od znečisťovateľov na opätovnú podporu zvyšovania emisií skleníkových plynov. Peniaze z nového systému obchodovania s emisiami v rokoch 2013 až 2020 by mali byť podľa európskej smernice prioritne využité na opatrenia vedúce k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2, ako sú úspory energií, obnoviteľné zdroje energie alebo adaptácie na prebiehajúce klimatické zmeny. Podporiť z týchto peňazí spaľovanie uhlia je absurdné a ide proti základnej logike obchodovania s emisiami,“ povedal koordinátor klimatickej kampane Greenpeace Pavol Široký.

Mimovládne organizácie žiadajú Vládu, aby namiesto nezmyselnej podpory uhoľného biznisu nasmerovala tieto prostriedky do Programu, aký v júli predstavil Greenpeace Ministerstvu životného prostredia SR aj Ministerstvu hospodárstva SR. Cieľom Programu má byť podpora úspor energie, predovšetkým zatepľovania v domácnostiach a vo verejných budovách. Program by okrem iného dokázal vytvoriť okolo 10 000 pracovných miest, zlepšiť sociálnu situáciu v približne 200 000 domácnostiach a znížiť spotrebu primárnych zdrojov energií o 3 – 4 %. Podobný program využívajúci práve prostriedky z obchodovania s emisiami dokázal v Nemecku  vytvoriť viac ako 200 000 pracovných miest a v Čechách  okolo 19 000 ročných pracovných miest.

„Vláda plánuje namiesto rozvoja zelených pracovných miest v regiónoch, kde sa ťaží hnedé uhlie, podporiť ekonomicky nerentabilný a sociálne rizikový biznis. Myslíme si, že len umelo udržiava neuspokojivý stav v dotknutých regiónoch namiesto toho, aby začala riešiť, ako z dlhodobého hľadiska pomôcť miestnym občanom. Čím skôr sa začnú hľadať nové možnosti zamestnanosti a ozdravenie týchto regiónov, tým ľahšia bude zmena. Náš program tieto možnosti ponúka,“ doplnil Pavol Široký.

Vláda SR 5. septembra 2012 schválila uznesenie č. 449/2012 , podľa ktorého má Minister životného prostredia SR v spolupráci s  Ministrom hospodárstva SR pripraviť schému štátnej pomoci pre použitie výnosov z aukcií emisných kvót. Zisk z predaja emisií by mal smerovať na podporu energetických zariadení na výrobu elektriny a tepla, prevádzkovaných vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Výzvu podporujú:
Greenpeace Slovensko,
Slovenská klimatická koalícia,
o.z. ZA MATKU ZEM,
Občianske združenie TATRY,
CEPTA - Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy,
Dubnická environmentálna skupina,
Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Bratislava,
Nadácia Ekopolis,
Priatelia Zeme-CEPA,
EKOFÓRUM – sieť 23 environmentálnych mimovládnych organizácií
(Členovia siete EKOFÓRUM: A-projekt n.o., Asociácia strážcov chránených území Slovenska, Brečtan, Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Centrum environmentálnych aktivít, Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Dubnická Environmentálna Skupina, Klub Strážov, Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Nádej pre Sad Janka Kráľa, Občianske združenie TATRY, Ochrana dravcov na Slovensku, Ochrana dravcov na Slovensku, Pre Prírodu, Priatelia Zeme – SPZ, Priatelia Zeme-CEPA, Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu - REC Slovensko, Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, SOSNA, Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, VIA IURIS – Centrum pre práva občana, o.z. ZA MATKU ZEM, Združenie Slatinka, Živá planéta)

Kategórie